Persoonlijk advies en bedrijfsconsultancy blog

Persoonlijk advies en bedrijfsconsultancy blog

Administratie in de melkveehouderij

by Claire Wilson

Administratie melkveehouderij is specialistisch werk

De administratieve verplichting voor de melkveehouderij is administratief arbeidsintensief. Zo dient er voor de vastlegging in de administratie melkveehouderij een zeer uitvoerige administratie te worden gevoerd. Het gaat hierbij om gegevens die niet alleen voor de melkveehouderij van belang zijn, maar ook voor derden. 

Hectaretoeslag

Zo moet een melkveehouder in de administratie melkveehouderij gegevens vastleggen om ieder jaar voor zijn melkveehouderij een gecombineerde opgave te kunnen doen. Een opgave op basis waarvan de hectare toeslag kan worden toegewezen. Voorheen was dit de zogenoemde landbouwtelling.

Bedrijfsbehandelplan

Een andere administratie taak in de melkveehouderij is een bedrijfsbehandelplan. Dit plan dient voor iedere melkveehouderij beschikbaar te zijn. Dit bedrijfsbehandelplan dient bij de veearts te liggen. In het bedrijfsbehandelplan zijn de middelen genoteerd die een melkveehouder bij de dieren mag gebruiken.

Koekompas

Een andere administratie plicht in de melkveehouderij is het Koekompas. In het koekompas wordt de jongvee opfok, de voeding en het watergebruik, maar ook de huisvesting, het dierwelzijn, de werkroutines en de dierziekenindicatie opgenomen. 

Overige gegevensvastlegging in de administratie melkveehouderij

In de administratie melkveehouderij wordt één keer per jaar een weidegang-overeenkomst, de kalender, de duurzaamheidsmonitor, maar ook naast een indicatorenlijst een kringloopwijzer opgesteld. In de weidegang-overeenkomst wordt ook de mineralenstroom, de ammoniak, de bemesting en het voergebruik vastgelegd. In de administratie melkveehouderij is ook een administratieve verplichting voor de informatie vastlegging met betrekking tot de fosfaatrechten.

Overheid

Als melkveehouder ben je verantwoordelijk voor de voering van een goede en actuele administratie melkveehouderij. Daardoor ben je ook een goede administrateur. Om dit laatste te controleren komt ieder jaar bij de geregistreerde bedrijven een inspecteur. De inspecteur maakt niet alleen een rondgang over het bedrijf, maar controleert ook de juistheid van de gegevens. 

Wat moet een veehouder over zijn bedrijfsvoering registreren?

In ieder geval de perioden waarin de dieren toegang hebben tot de weidegrond en de uitlopen. Deze gegevens kunnen in de administratie melkveehouderij vastgelegd worden in een grasland gebruik kalender.

Gegevens vastlegging van aankomende dieren

Van de dieren die aankomen dienen de volgende gegevens in de administratie melkveehouderij te worden vastgelegd. Gegevens van de herkomst en de datum van de aankomst. Daarnaast de omschakelingsperiode en het identificatiemerk, maar ook de aanwezigheid van het diergeneeskundig dossier.

Gegevens vastlegging van de van vertrekkende dieren 

Natuurlijk moeten er in de administratie ook gegevens worden vastgelegd over de dieren die de melkveehouderij verlaten. Zo moet, naast de datum van afvoer, ook de leeftijd en het aantal dieren worden vastgelegd. Als de dieren de melkveehouderij verlaten om geslacht te worden dan dient, naast het identificatiemerk en de bestemming van de dieren, ook het gewicht te worden vastgelegd.


Delen

Over ons

Persoonlijk advies en bedrijfsconsultancy blog

Ik ben Annemarie en tot voor een jaar geleden, leed ik aan overgewicht. Ik heb alles geprobeerd om af te vallen, maar niets hielp, totdat ik de koolhydraten in mijn eten ben gaan verminderen. Binnen zes maanden viel ik 20 kilo af en ik pas sinds kort gewoon in maatje 40. Omdat op deze manier gewicht verminderen eigenlijk heel simpel is, heb ik mij begeven op het pad van adviesbureau's en consultancy's en ben een eigen adviesbureau voor gezond gewicht begonnen. Mijn succesverhaal lees je in mijn blog. Je leest waar ik tegen aan gelopen ben, maar je vindt er ook ook tips en recepten. Neem gerust een kijkje, misschien kan ik je helpen.

Categorieën

Archief

Recente artikelen